Đóng góp

Tất cả các khoản đóng góp sẽ được chi tiêu tương ứng

Tại sao lại tặng cho chúng tôi?

Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ khoản đóng góp nào được thực hiện cho chúng tôi và điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều nếu bạn đóng góp. Để lại một lượt thích và thể hiện sự ủng hộ của bạn theo cách này là một cách khác mà chúng tôi có thể phát triển như một trang web. Chúng tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất, hãy đóng góp một cách có trách nhiệm. Tất cả các khoản đóng góp sẽ được tính và chi tiêu tương ứng cho các yếu tố để hỗ trợ Cradle View, chính thức là nôiview.net và không vì mục đích nào khác.

Các tùy chọn đóng góp của chúng tôi

Dưới đây chúng tôi có một số tùy chọn cho tất cả các bạn. Nếu bạn không tìm được giá phù hợp với mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ. Hoặc gửi email cho chúng tôi bằng email chúng tôi đã cung cấp.

Quyên góp $ 1

Một khoản đóng góp cho chủ sở hữu của Cradle View chính thức nôiview.net để hỗ trợ họ với trang web của họ. Tất cả các quỹ sẽ được chi tiêu tương ứng.

USD 1.00

Quyên góp $ 2.50

Một khoản đóng góp cho chủ sở hữu của Cradle View chính thức nôiview.net để hỗ trợ họ với trang web của họ. Tất cả các quỹ sẽ được chi tiêu tương ứng.

USD 2.50

Quyên góp $ 5

Một khoản đóng góp cho chủ sở hữu của Cradle View chính thức nôiview.net để hỗ trợ họ với trang web của họ. Tất cả các quỹ sẽ được chi tiêu tương ứng.

USD 5.00

Quyên góp $ 10

Một khoản đóng góp cho chủ sở hữu của Cradle View chính thức nôiview.net để hỗ trợ họ với trang web của họ. Tất cả các quỹ sẽ được chi tiêu tương ứng.

USD 10.00

Translate »