Nhạc bẫy Ả Rập

In giclée 18 × 24 inch trên giấy mờ dày.

Một lời mời ăn tối ngay sau đó đã được gửi đi; và bà Bennet đã lên kế hoạch cho các khóa học để ghi công cho công việc dọn phòng của bà, khi có câu trả lời khiến tất cả phải hoãn lại. Ông Bingley bắt buộc phải có mặt tại thị trấn vào ngày hôm sau, và do đó, ông không thể nhận lời mời của họ một cách danh dự, v.v. Bà Bennet tỏ ra khá bối rối. Cô không thể tưởng tượng anh ta có thể kinh doanh gì trong thị trấn ngay sau khi anh ta đến Hertfordshire; và cô bắt đầu lo sợ rằng anh ta có thể luôn bay từ nơi này đến nơi khác, và không bao giờ định cư tại Netherfield như anh phải như vậy.

Phiên bản 300

Translate »